Wtorek, 23 lipca 2024Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
Start » Obwody łowieckie
Obwody łowieckie PDF Drukuj Email

Link do pobrania mapy obwodu: http://nas.ekogrunt.pl:5000/fbsharing/IHigFnJ0

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ŁOWIECKA

W  DZIERŻAWIONYCH OBWODACH

W ROKU GOSPODARCZYM 2015/16

Obwód nr „258”

Tegoroczna zima była lekka. Mimo tego nauczeni wieloletnim doświadczeniem zgromadziliśmy i wyłożyliśmy następujące ilości karmy:

siano                                  3 000 kg

treściwa                              3 200 kg na nęciskach

lizawka                               1 300 kg

sianokiszonka                     8000 kg.

Dzięki koledze Darkowi Błaszczykowi i kolegom Andrzejowi Męcinie i Sebastianowi Bokiszowi zgromadziliśmy ok 2 ton kęsów soli Himalajskiej. Dziękujemy

W omawianym okresie sprawozdawczym wybudowano 4 ambony. Ponadto wyremontowano ambony, zwyżki i paśniki, które tego wymagały w tym przebudowa paśnika na Dolno Kwisowej na paśnik magazyn. W nadchodzącym sezonie planowane jest wybudowanie ambony i zwyżek jak i bieżące remonty istniejących urządzeń. Poletka łowieckie na Zajęczniku wymagają zabiegów agrotechnicznych, które mają zwalczyć chwasty. Po tych zabiegach planowany jest wysiew gryki. Termin maj czerwiec. Na poletku nad tartakiem rośnie żyto kępkowe, które jest coraz częściej zgryzane przez jelenie. Od 1.04.14 funkcję strażnika łowieckiego piastuje kolega Ryszard Krzeczowski, którego zaangażowanie w pracę na rzecz Koła jest powszechnie znane, za co Zarząd składa mu specjalne podziękowanie. Zarząd apeluje do kolegów o czynny udział w odstrzale drapieżników łowieckich w związku z koniecznością ochrony łowisk, w tym tak ważnego dla nas Cietrzewia. Dużym problemem naszego obwodu jest coraz większy ruch turystyczny, który wpływa na zachowanie zwierzyny i nakłada na nas obowiązek godnego reprezentowania braci myśliwskiej w oczach turystów. Dodatkowym problemem są sygnały o pojawieniu się dużych drapieżników - wilków i rysia, których obecność na pewno wpłynie na zachowanie zwierzyny, w tym w szczególności jeleni. Zaobserwowano mniejszą penetrację łowiska przez wałęsające się psy i koty. Niepokoi nas, mimo ograniczeń ich odstrzału do minimum, nadal  niski stan sarny. Populacja jelenia jest na stałym dobrym poziomie. Zeszły sezon był rekordowy w ilości pozyskanych dzików. Ten również  zapowiada się dobrze. Niestety mamy pierwsze zgłoszenia szkód na łąkach od dzików, co wymusi intensywniejsze polowanie w celu ich ochrony. Sprawdziło się nęcenie dzików na poletkach w bieżącym sezonie będziemy je kontynuować. Znaczna większość kolegów aktywnie uczestniczyła zarówno w pracach na rzecz obwodu jak i w wykonywaniu polowania. Wyróżnił się oprócz kolegi Ryszarda Kolega Andrzej Męcina, któremu tą drogą składamy serdeczne podziękowania DARZ BÓR

TABELA  NR 1

POZYSKANIE ZWIERZYNY W ROKU GOSPODARCZYM 2015/16

PLAN NA ROK GOSPODARCZY 2016/2017

OBWÓD 258

Lp

Rodzaj zwierzyny

Obwód nr 258

2015/2016

2016/2017

Plan

Wyk.

Plan

1.

Jeleń byk

19

18

21

2.

Jeleń łania

34

37

35

3.

Jeleń ciele

11

9

11

4.

Sarna rogacz

7

7

8

5.

Sarna koza

2

2

3

6.

Sarna koźle

1

0

1

7.

Dzik

25

19

18

8.

Lis

20

21

20

9.

Jenot

9

2

5

10.

Szop Pracz

0

0

2

11.

Norka Amerykańska

0

0

2

12.

Słonka

6

0

3

13.

Borsuk

4

0

6

14.

Kuna

6

0

6

15.

Tchórz

1

0

1

Na dzień 10.03.2016 została przeprowadzona inwentaryzacja naszego łowiska. Populacja jelenia jest na stałym dobrym poziomie. Liczymy się z większym niż planowaliśmy odstrzałem dzików.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ŁOWIECKA

W  DZIERŻAWIONYCH OBWODACH

W ROKU GOSPODARCZYM 2015/2016

Obwody  nr 276 i 277

W wymienionych obwodach łowieckich w okresie sprawozdawczym wyłożono następujące ilości karmy:

1. kukurydza w kolbach                         8000 kg

2. lizawki-sól                                          500 kg

3. poślad zbóż                                 300 kg

Kolby kukurydzy tradycyjnie  zostały zebrane z poletka kombajnem, to sprawdzone  skuteczne rozwiązanie. Ze względu na to, że zima była bardzo ciepła i prawie  bezśnieżna nie zachodziła potrzeba dokarmiania ziarnem zbóż.  Bażanty chętnie pobierały kukurydzę a sarny nie pobierały siana ze względu na dostęp do naturalnej bazy żerowej (oziminy, żer pędowy).

Postawiono nowe 4 ambony i 13 zwyżek. Wybudowano 4 nowe podsypy i wyremontowano już istniejące.

Przeprowadzona inwentaryzacja w łowisku urządzeń łowieckich wskazuje na niezbędne dalsze  planowane prace do wykonania w w/w obwodach:

1. prace konserwatorskie urządzeń łowieckich.

2. naprawa i budowa nowych podsypów oraz ambon  i zwyżek w łowisku. musimy kontynuować  generalne remonty. Będzie to wymagało dużego zaangażowania w pracach.

Nasze poletka zajmują pow. prawie 1.10 ha – nadal będzie uprawa kukurydzy na ziarno. Zagospodarowanie poletek jest prowadzone systemem gospodarczym co pozwala uzyskać duże oszczędności, i mamy zapewnioną tanią bazę paszową.

Dziękujemy wwszystkim Kolegom za zaangażowanie w pracach na rzecz Koła. W szczególności Stanisławowi Włochowi, Adamowi Czerniawskiemu, Janowi Makarucha, Krzysztofowi Stachurce oraz kolegom szacującym szkody Przemysławowi Cwynarowi i Tomaszowi Piotrowskiemu

TABELA NR 2

POZYSKANIE ZWIERZYNY W ROKU GOSPODARCZYM 2015/2016

PLAN NA ROK GOSPODARCZY 2016/2017

OBWÓD 276, 277

Lp

Rodzaj zwierzyny

Obwód nr 276

Obwód nr 277

2015/2016

2016/

2017

2015/2016

2016/

2017

Plan

Wyk.

Plan

Plan

Wyk.

Plan

1

Jeleń Byk

1

-

1

1

1

1

2

Jeleń Łania

1

1

1

1

1

1

3

Jeleń ciele

-

-

-

1

1

1

4

Sarna rogacz

26

30

24

24

30

24

5

Sarna koza

30

24

25

25

25

25

6

Sarna koźle

9

6

6

6

5

6

7

Dzik

70

64

70

65

34

40

8

Lis

60

55

60

40

43

40

9

Jenot

10

2

14

10

2

10

10

Borsuk

2

-

2

2

-

2

11

Tchórz

10

-

10

10

-

10

12

Gęś

50

2

50

50

25

50

13

Bażant

40

9

40

40

7

40

14

Kaczka

50

1

50

50

41

50

15

Grzywacz

20

-

20

20

-

20

16

Słonka

3

-

3

3

-

3

Na dzień 10.03.2016 została przeprowadzona inwentaryzacja zwierzyny w 2 obwodach. Nadal mamy  dobre stany sarny  i kolejny rok zmniejszoną populację dzika. W bieżącym sezonie mamy również do pozyskania jelenie (2 byki, 2 łanie,1 ciele). Liczebność bażanta, systematycznie sie poprawia ale wsiedleniem kolejnych  58 szt. staramy się odbudować nadwyrężone stany. Trwa ekspansja jenota i norki amerykańskiej . W obwodzie 276 w rejonie Górzyc bobry nadal  budują żeremia  i  mamy liczne podtopienia pól uprawnych co jest powaznym problemem  dla rolników ale dla nas mysliwych  to znaczna poprawa retencji  i warunków siedliskowych  dla ptactwa wodnego.

Sarna:

Kolejna Bardzo łagodna zima nie poczyniła większych strat w populacji. Nasilają się niestety zagryzienia przez kłusujące psy i wypadki  komunikacyjne. Stany nadal wysokie bez wahań w populacji.W mininym sezonie mielismy rekordowe pozyskanie przy wysokiej  średniej wadze   tuszy.

Dziki:

W dzierżawionych obwodach pozyskanie dzików jest na wysokim poziomie. Wyrządzane  szkody były  widoczne, ale kolejny rok w znacznie mniejszym wymiarze jak w latach poprzednich. Nasze relacje z rolnikami są dobre, ale musimy zrozumieć ich problemy. Ochrona póluprawnych to nasz obowiązek. Kolega łowczy będzie organizował w razie potrzeby dyżury. Proszę pamiętać że płacone odszkodowania mogą  bardzo mocno wpływają  na płynność i kondycję  finansowa Koła.

Lisy:

Pozyskanie lisów jest większe niż w latach poprzednich. Populacja  w łowiskach jednak nadal zagraża zwierzynie drobnej. Zarząd Apeluje o zwiększenie wysiłków w pozyskaniu lisów! Przez cały rok możemy polować na jenoty, szopy pracze i norki amerykańskie, które są gatunkami inwazyjnymi-obcymi. W tym sezonie łowieckim i kolejnym możemy polować w obwodzie 276, 277 przez cały rok na lisy (zasiedlenia bażantem).

Serdecznie dziękujemy wszystkim Kolegom za wysokie pozyskanie drapieżników (ponad 100 szt.), szczególnie lisów. Rekordowe pozyskanie lisów (20 szt.) w roku gospodarczym  2015/2016 zawdzięczamy kol. Zbigniewowi Trznadlowi, któremu dziękujemy  i gratulujemy celnego oka!

Gęś:

Stany gęsi  niskie-niewielkie pozyskanie.Pola po kukurydzy są bardzo szybko orane i nie są atrakcyjne do żerowania.Gęsi ze Zbiornika Mietkowskiego żeruja na polach ozimin położony przy A4 i najczęściej możemy polować na przelotach, jak wracaja na nocleg.

Bażant:

Stan liczebny trudny do oszacowania, w tym sezonie ograniczone  pozyskanie. Aktywnie dokarmiać   od jesieni, aż do przedwiośnia i nie zapominać o zwalczaniu drapieżników zgodnie z  okresami polowań. Liczymy na stabilizacje populacji. W tym sezonie wsiedliliśmy na obwodzie 276 - 58sztuk zakupionych ptaków. Mamy już 3 sezony z wsiedleniem co pozwala nam polować na lisy przez cały sezon. Podziękowania dla kol. Marka Urjasza który juz kolejny rok pomaga w zasiedleniach. Wydaje się, ze nasze akcje powoli zwiększają populację.

Zając i Kuropatwa:

Populacja zająca niska ale wydaje sie być stabilna.

Kuropatwy - stany katastrofalnie niskie ,choc kilka stadek jest widocznych w obw 276 - główny powód: drapieżniki  skrzydlate - myszołowy, jastrzębie gołębiarze i krukowate.

Kłusownictwo

Poziom kłusownictwa na dzierżawionych terenach łowieckich można określić jako średni, ale narastający. W minionym roku gospodarczym  nadal znajdowano skłusowane na nich zwierzęta. Narasta kłusownictwo z bronią palną. Sprawa jest cały czas przez nas monitorowana. Nadmienić należy, że wzrasta również kłusownictwo (szczególnie na bażanty) z użyciem broni małokalibrowej. Zawsze w razie potrzeby można szybko informowac naszych strażników łowieckich: obw. 276 -Kamil Afanasjew i obw 277 – Jan Makarucha

 

W lipcu polujemy na:
Sarny:
kozły
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl