Wtorek, 23 lipca 2024Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
Start » Komunikaty
Komunikaty PDF Drukuj Email

Komunikat  27.04.2020 r

Zarząd Koła informuje że ze względu na  pandemie  nie ma możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Koła .W związku z zakończonym rokiem gospodarczym w najblizszym czasie  opublikujemy coroczne  Sprawozdaniem Zarządu z Zycia Koła w sezonie 2019/2020 r.

Wersja elektroniczna  ksiązeczki będzie dostepna na stronie www.

Stosowny komunikat o tym fakcie będzie przesłany systemowo.

Oczywiscie wersja drukowana zostanie w odpowiednim czasie po pandemii  równiez przekazana koleżeństwu.

 

Darz Bór w Zdrowiu

Zarząd

 

Komunikat 27.04.2020 r

Prezydent podpisał ustawę przedłużającą kadencyjność organów PZŁ

17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:

TREŚĆ ART.22.:

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”

 

Zarząd

Komunikat 01.10.2019 r

Szanowni

W zwiazku z planowanym polowanie zbiorowym w obw 258   w dniu 12.10.19 (sobota)  sprawy   związane z pobytem w domkach mysliwskich  proszę ustalać z gospodarzami :Pawłem Maziarzem i Mieczysławem Herdzikiem

Darz Bór

Zarząd

 

Uwaga, ważne zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, 10 września br. zmienił obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Koniecznie zapoznajcie się z nowościami.

 

Rozporządzenie w sprawie zmian pojawiło się 19 września br. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1782 . Znajdziecie go w poniższym linku i załączniku na dole strony:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1782/1

Zmiany dotyczą m.in. następujących kwestii:

 • polowania indywidualnego,
 • używania noktowizji i termowizji,
 • definicji polowania zbiorowego,
 • polowania na zwierzynę wsiedloną,
 • obecności psów na stanowisku myśliwego podczas polowania zbiorowego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 września br., z wyjątkiem § 1 pkt 15 i 17–19, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Komunikat 07.08.2019 r

Czas szybko mija –Koleżanko i Koledzy juz w sierpniu zaczynamy kolejny  sezon  polowania na jelenie byki. To wyjatkowy czas .

Rozpoczęcie sezonu  sierpień -wyjazd 23.08.19 (piątek)  (zgodnie z kalendarzem możemy polować  już od środy  21.08.19)

Wyjazd rykowiskowy wrzesień  zaczynamy od  dnia 13.09.2019 (piątek)

W dniu 14.09.19 (sobota) planowane jest tradycyjne spotkanie Rykowiskowe Myśliwych i kolegów leśników.

Początek  naszego spotkania godz 12.00  - Dolny Domek Polana Izerska

 

Dla przypomnienia -Wszystkie sprawy organizacyjne  związane z pobytem proszę ustalać z gospodarzami domków -Pawłem Maziarzem i Mieczysławem Herdzikiem  Proszę pamietac ze baza noclegowa jest ograniczona. Pierszenstwo mają selekcjonerzy.

Przepustki wjazdowe znajdują sie w ksiązce w Nadleśnictwie ,jesli ktoś nie ma to proszę o kontakt z kolegą sekretarzem w celu wystawienia.

 

Niech knieja będzie łaskawa.

Darz Bór

Komunikat 18.04.2019 r.

Zarząd Koła im. św. Huberta we Wrocławiu działając w oparciu o Statut PZŁ oraz uchwałę Zarządu Koła nr 1/04/2019/ZK zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła im. św. Huberta we Wrocławiu na dzień 11.05.2019 r. (sobota) na godzinę 12:00 w Starym Zamku, ul. Okrężna 9 (stanica myśliwska).

Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad.

PROJEKT

Członkowie

Koła im. św. Huberta we Wrocławiu

Zarząd Koła zwołuje Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we  Wrocławiu w dniu 11.05.2018r. (sobota) w miejscowości Stary Zamek godz.12.00

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – Prezes.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – Prezes.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej – Przewodniczący Obrad.

5. Przedstawienie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków – Przewodniczący Obrad.

6. Propozycje dotyczące uzupełnienia porządku obrad.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad – Przewodniczący Obrad.

8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia - Przewodniczący Obrad.

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły – Zarząd.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarząd Zarządu Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami – Przewodniczący Obrad.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu – Przewodniczący Obrad.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Obrad.

14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu - Przewodniczący Obrad.

15. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny        - Prezes / Skarbnik.

16. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny - Prezes / Skarbnik.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Koła o Sekretarza Koła - Przewodniczący Obrad.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego członkostwa w Kole im. św. Huberta we Wrocławiu kol. Julianowi Bronowickiemu - Przewodniczący Obrad.

19. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu powiadamiania członków Koła o przyjęciu nowego członka Koła – Przewodniczący Obrad.

20. Wolne głosy - Przewodniczący Obrad

21. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad

22. Poczęstunek.

 

Komunikat 02.04.2019 r.

Zarząd Koła im. św. Huberta we Wrocławiu na podstawie informacji uzyskanych z Nadleśnictwa Świeradów informuje, że w związku z rozpoczęciem II kwartału, przy ewidencji odstrzelonych drapieżników w obwodzie 258, należy wykonywać zdjęcia na tle szpadla lub saperki.  Dodatkowo informujemy, że przesyłane zdjęcia muszą być wykonane w jakości umożliwiającej weryfikację tusz. Zdjęcia drapieżników wykonane w słabej jakości nie będą uznawane.

Zarząd Koła

Darz Bór

 

Komunikat 24.03.19

Zarzad Koła informuje ze obowiązkowe przystrzelanie broni odbędzie się w dniu 28.04.2019 r. (niedziela) od godz 9.00 na strzelnicy w Karszowie.

Dodatkowo zostaną zorganizowane zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Koła. Bardzo Prosze więc o zabranie rownież broni śrutowej.

Regulamin Zawodów będzie opublikowany niebawem.

Osoby odpowiedzialne za organizację przystrzelania -Koledzy instruktorzy strzelectwa : Kamil Afanasjew i Zbigniew Halski

 

Zarząd Koła

Darz Bór

 

Komunikat 19.03.19

Zarzad Koła informuje ze od  dnia 01.03.19 r  obowiązuje nowa umowa na odstrzał drapieżników w obwodzie 258 .Wazne !

Zdjęcie na którym oprócz strzelonego drapieżnika  ma byc widoczna luska lub nabój.Tak wykonana fotografie  w raz z miejscem pozyskania proszę przesyłac do kolegi Podłowczego Dariusza Szczepańskiego

Zarząd Koła

Darz Bór

 

Komunikat 15.03.19

Zarzad Koła informuje o terminie oceny prawidłowości odstrzału pozyskanej zwierzyny płowej - jeleń byk.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 23.03.2019 r. (Sobota) w siedzibie Nadleśnictwa Swieradów

Wszyscy członkowie Koła którzy mieli szczęście i pozyskali byki Jelenia  w bieżącym sezonie proszeni są o dostarczenie starannie spreperowanego trofeum do siedziby Koła w Starym Zamku /lub kolegów Edwarda  Żaby i Dariusza Szczepańskiego w  nieprzekraczalnym terminie do  dnia 22.03.2019 r.(piątek)

Zarząd Koła

Darz Bór

Komunikat 15.12.18

Zarzad Koła informuje o terminie oceny prawidłowości odstrzału pozyskanej zwierzyny płowej - sarna rogacz.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 13.01.2019 r. (niedziela) w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu.

Wszyscy członkowie Koła którzy mieli szczęście i pozyskali rogacze w bieżącym sezonie proszeni są o dostarczenie starannie spreperowanego trofeum do siedziby Koła w Starym Zamku w terminie do 24.12.2018 r.

Zarząd Koła

Darz Bór

 

 

Komunikat 04.12.18

Zarzad Koła przypomina o terminie polowania zbiorowego w obw 276,277

Polowanie zbiorowe odbędzie się w dniu 09.12.18 (niedziela)  godz 8.00

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz przypominamy o wcześniejszym zgłoszeniu zapraszanych gości do prowadzącego polowanie Łowczego Edwarda Żaby

Darz Bór

Komunikat 04.12.18

Zarzad Koła informuje o terminie polowania zbiorowego w obw 258.(Świeradów Zdrój)

Polowanie zbiorowe odbędzie się w dniu 11.12.18 (wtorek) godz 8.00

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz przypominamy o wcześniejszym zgłoszeniu zapraszanych gości do prowadzącego polowanie Podłowczego Dariusza Szczepańskiego do  dnia 09.12.18 r.

Darz Bór

Komunikat 25.11.18

Zarzad Koła informuje że w dniu 15.11.18  rezygnacje z pełnienia funkcji sekretarza złożył kolega Olgierd Wiercimok .

Bardzo dziekujemy Olgierdowi za owocną pracę w Zarządzie i życzymy powrotu do pełni zdrowia.

Jednoczesnie przekazujemy informację że na posiedzeniu Zarządu w dniu 17.11.18.r uchwałą nr 5/ZK/2018 na pełniącego obowiązki sekretarza koła został powołany kolega Rafał Biernat.

Życzymy koledze wytrwałości i sukcesów w pracach Zarządu

Darz Bór

Zarząd

 

Komunikat 25.11.18

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu informuje, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 35/2017 z dnia 5 września 2017r. wysokość składki członkowskiej PZŁ na rok 2019 pozostaje bez zmian, natomiast zwiększeniu  o 6 zł uległa składka ubezpieczenia i obecnie wynosi:

 

 • składka normalna – 320 zł (plus ubezpieczenie 43  zł) – razem 363 zł
 • składka ulgowa – 160 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 203 zł - przysługuje młodzieży uczącej się, która do dnia 31.12.2018 r. NIE ukończyła 25 roku życia /należy dostarczyć do biura ZO PZŁ we Wrocławiu zaświadczenie o kontynuacji nauki/, oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2018 r. ukończyli 70 rok życia.

WAŻNE!

Członek koła opłaca składkę w swoim kole macierzystym najpóźniej do 31 grudnia br.

 

Legitymacje członkowskie będą aktualizowane na kolejny rok dopiero po przekazaniu przez skarbnika koła listy składek wraz z wpłatą na konto tut. Zarządu.  Listę i wpłatę należy przekazać odpowiednio wcześniej, aby do  31 grudnia wszyscy członkowie koła mogli zgłosić się po hologramy..

 

Komunikat 05.11.18

Zarzad Koła informuje o zmianie terminu polowania zbiorowego w obw 258.

Polowanie zbiorowe odbędzie się w dniach 17/18.11.18 (sobota/niedziela)

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz przypominamy o wcześniejszym zgłoszeniu zapraszanych gości do prowadzącego polowanie Podłowczego Dariusza Szczepańskiego do  dnia 15.11.18 r.

Wszystkie sprawy związane z pobytem w domkach myśliwskich proszę ustalać z gospodarzami :

kolegami  Mieczysławem  Herdzikiem  i  Pawłem  Maziarzem

Zachęcamy  koleżeństwo do udziału w planowanych polowaniach

 

Darz Bór

Zarząd

Komunikat 29.10.18

Zarząd Koła podjał decyzje o zakazie polowań indywidualnych (obw 277 i 276) w dniu 2.11.18 (piątek). Dzień ten poprzedza Nasze Uroczyste Polowanie Hubertowskie.

Prosimy Koleżeństwo o  zastosowanie się do decyzji Zarządu

 

Darz Bór

 

Komunikat 26.07.18

Czas szybko mija –Koleżanko i Koledzy juz w sierpniu zaczynamy kolejny  sezon  polowania na jelenie byki.

Rozpoczęcie sezonu-wyjazd 24.08.18 (piątek)  (zgodnie z kalendarzem możemy polować  już od wtorku  21.08.18)


Wyjazd rykowiskowy zaczynamy od  dnia 14.09.2018 (piątek)

W dniu 15.09.18 (sobota) planowane jest tradycyjne spotkanie Rykowiskowe Myśliwych i kolegów leśników.

Początek  naszego spotkania godz 12.00  - Górny Domek Kamień Zośki

 


Dla przypomnienia -Wszystkie sprawy organizacyjne  związane z pobytem proszę ustalać z gospodarzami domków

Pawłem Maziarzem i Mieczysławem Herdzikiem

Darz Bór


 

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy że do Krainy Wiecznych Łowów

odszedł nasz Kolega Zygmunt Gożdziewski.

Wielki sercem ,pozytywnie nastawiony do życia ,obdarzony dobrym humorem szanowany i lubiany przez grono mysliwych .

„Zygmunt- Niech Ci Knieja Wiecznie Szumi!”

Msza odbędzie się na Złotnikach w Kościele Matki Bożej  Rózańcowej (ul.Wielkopolska 3-5)   11.07.18  o godz 11.00 (środa)  po mszy złożenie urny na cmentarzu przy ulicy Jerzmanowskiej na polu nr 8U

Prosimy kolegów i koleżankę o przybycie na uroczystość w mundurze myśliwskim.

 

Zarząd Koła

Prezes Michał Jakubowski

 

Komunikat 18.05.2018 r

Członkowie

Kł.im.św.Huberta we Wrocławiu

Zarząd Koła zwołuje Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego im.św.Huberta we  Wrocławiu w dniu  09.06.2018 (sobota) w miejscowośći Stary Zamek godz.13.00

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – Prezes

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – Prezes

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad

4. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej – Przewodniczący Obrad

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami – Przewodniczący Obrad

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu – Przewodniczący Obrad

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Obrad

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu –Przewodniczący Obrad

12. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny. Prezes / Skarbnik

13. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny – Przewodniczący Obrad

14.Podjecie uchwały w sprawie ubezpieczenia OC Zarządu i członków koła dotyczy dochodzenia kosztów niewypłacalności koła przy wystąpieniu szkód   / wg nowej ustawy prawo łowieckie

15. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd PZŁ we Wrocławiu i Jeleniej Górze – Przewodniczący Obrad –podjęcie stosownej uchwały

16. Wolne głosy – Przewodniczący Obrad

17. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad

18. Poczęstunek.

 

Uchwała nr 1/2018

Walnego Zgromadzenia Członków

Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu

z dnia 09.06.2018r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego

i wykonania budżetu Koła Łowieckiego za rok 2017/2018

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły w tym  sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za rok 2017/2018

 

 

 

……………………………….                   ……………………………………..

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                             Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała nr 2/2018

Walnego Zgromadzenia Członków

Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu

z dnia 09.06.2018r.

 

w sprawie: planu działalności i budżetu Koła Łowieckiego

na rok łowiecki 2018/2019

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu zatwierdza roczny budżet Koła na rok łowiecki 2018/2019.

1. Preliminarz budżetowy po stronie dochodów:     105 000          zł

2. Preliminarz budżetowy po stronie wydatków: 105 000            zł

Przewidywany w roku 2018/2019 wynik finansowy: 0 zł

 

 

 

……………………………….                   ……………………………………..

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                             Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała nr 3/2018

Walnego Zgromadzenia Członków

Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu

z dnia 09.06.2018r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzone kontroli działalności Koła w roku 2017/2018

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzone kontroli działalności Koła w roku 2017/2018.

 

 

……………………………….                   ……………………………………..

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                             Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała nr 4/2018

Walnego Zgromadzenia Członków

Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu

z dnia 09.06.2018r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Koła Łowieckiego

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej Koła, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu Koła następującym osobom:

Prezesowi Koła – Michałowi Jakubowskiemu

Łowczemu Koła – Edwardowi Żabie

Podłowczemu Koła – Dariuszowi Szczepańskiemu

Skarbnikowi Koła – Januszowi Oźmińskiemu

Sekretarzowi Koła - Olgierdowi Wiercimokowi

 

 

 

……………………………….                   ……………………………………..

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                             Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

Uchwała nr 5/2018

Walnego Zgromadzenia Członków

Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu

z dnia 09.06.2018r.

w sprawie ubezpieczenia OC zarządu i członków koła dochodzenia kosztów niewypłacalności koła przy wystąpieniu szkód   / wg nowej ustawy prawo łowieckie

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę  w sprawie przystąpienia do  ubezpieczenia OC zarządu i członków koła od dochodzenia kosztów niewypłacalności koła przy wystąpieniu szkód  łowieckich

 

 

……………………………….                   ……………………………………..

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                             Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

Uchwała nr 6/2018

Walnego Zgromadzenia Członków

Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu

z dnia 09.06.2018r.

w sprawie: wyboru delegatów na Okregowe Zjazdy Członków PZŁ we Wrocławiu i Jeleniej Górze

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę o wyborze delegatów na Okregowe Zjazdy Członków PZŁ we Wrocławiu i Jeleniej Górze.

 

Delegatami zostali wybrani następujący koledzy:

Okręg Wrocław :

1………………………………………….....

2……………………………………………..

3……………………………………………...

Okręg Jelenia Góra:

1………………………………………………

 

 

……………………………….                   ……………………………………..

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                             Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

Zarzad Koła

Komunikat 9.05.2018 r

Nowe zasady Selekcji Sarna Rogacz

Zgodnie z uchwała NRŁ 14/2015 z dnia 15.12.2015 r w sprawie przyjecia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzat łownych w Polsce oraz zasad postepowania przy ocenie zgodności odstrzału

Zgodnie z kalendarzem polowań od piątku 11.05.2018 mozemy polować na sarny rogacze wg nowych zasad selekcji .

 

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

 

1

guzikarze, szpicaki

formy wyższe

2- 4

do nieregularnego szóstaka włącznie

formy wyższe

łowny

 

5 i starsze

bez względu na formę poroża

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

- powyżej 2 cm w pierwszym porożu

- powyżej 3 cm w drugim i starszych

Dopuszcza się pomyłkę 1 roku w ocenie wieku przed dokonaniem odstrzału od 2 poroża

W ocenie długości odnóg dopuszcza się tolerancje do 20% wartosci pomiaru

 

W razie watpliwości prosimy o kontakt z kolegami  Łowczym lub Prezesem którzy odpowiedzą na pytania Szanownych Nemrodów

 

Darz Bór

Zarząd Koła

Komunikat 9.04.2018

Zarząd Koła  informuje że coroczne przystrzelanie broni kulowej odbędzie się  na strzelnicy  ZO PZŁ Wrocław ul.Wodzisławskiej 10 b.

Termin -25.04.2018  od godz 9.00  do 14.00 jest to dzień roboczy (środa)

2 naszych  instruktorów jest odpowiedzialnych za przystrzelanie broni

Zbigniew Halski

Kamil Afanasjew

 

Darz Bór

Zarząd

 

Komunikat  16.01.18

Ocena Prawidłowości Pozyskania Sarny Rogaczy

Zarząd Koła informuję że w dniach 2-4 luty 2018 odbędzie się Ocena Prawidłowości Pozyskania Sarn Rogaczy w ZO PZŁ we Wrocławiu.Wszyskich mysliwych którym Hubert Darzył prosimy o dostarczenie prawidłowo spreparowanego trofeum do siedziby w Starym Zamku do dnia 21.01.18  (niedziela)

Darz Bór

Zarząd Koła

Komunikat  22.10.17

 

Zarząd Koła informuję że Polowanie Hubertowskie odbędzie się w dniu 5.11.2017 (niedziela) . Zbiorka w Starym Zamku o godz 8.00.

Prowadzący polowanie Kolega Prezes Michał Jakubowski

Koledzy którzy planują zaprośić gości zobowiązani są zgłosznia tego  prowadzącemu polowanie najpózniej dzień przed planowanym polowaniem zbiorowym.

Darz Bór

Komunikat Ważne!!!!

"Czasowy zakaz noszenia broni od  dnia 18-31 lipca 2017 na terenie województwa dolnosląskiego a co za tym idzie w tym czasie nie polujemy!!!!!

W Dzienniku Ustaw ukazało się 29.06.17  rozporządzenie wprowadzające czasowy zakaz noszenia broni, a także przemieszczania jej w stanie rozładowanym (rozporządzenie MSWiA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym, Dz.U. z 2017 r. poz. 1280).

Zakazy dotyczą:

 • województwa małopolskiego (między 1 a 13 lipca 2017 r.) — przyczynkiem jest organizacja 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie;
 • m.st. Warszawy (od 5 do 7 lipca 2017 r.) — tu jak rozumiem przyczyną jest wizyta prezydenta Donalda Trumpa;
 • województwa dolnośląskiego (18-31 lipca 2017 r.) — tu rzecz jasna powodem są zawody The World Games 2017 .

Naruszenie zakazu stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny do 5 tys. złotych (art. 51 ust. 2 pkt 10 uobia).

Zarząd

 

 

Członkowie Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu

Zarząd Koła zwołuje zwyczajne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im.św.Huberta we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 13.05.2017 (sobota), o godz.13.00, w miejscowości Stary Zamek.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – Prezes

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – Prezes

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad

4. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej – Przewodniczący Obrad

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami – Przewodniczący Obrad

9. Omówienie projektów uchwał Zarządu Koła oraz głosowanie – Prezes

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania  finansowego i  wykonania budżetu – Przewodniczący Obrad

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Obrad

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu –Przewodniczący Obrad

13. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny– Prezes / Skarbnik

14. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny – Przewodniczący Obrad

15.Wybory uzupełniające do zarządu koła w związku z rezygnacją kol. sekretarza -głosowanie i podjęcie uchwały  o wyborze nowego sekretarza koła.

16. Przedstawienie projektu wprowadzenia Elektronicznej Książki Ewidencji Polowania oraz modułów do zarządzania kołem –podjęcie stosownej uchwały

17. Wolne głosy – Przewodniczący Obrad

18. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad

19. Poczęstunek

Projekt uchwały nr 1

w sprawie przyjęcia  sprawozdania Zarządu Koła ,sprawozdania  finansowego i wykonania budżetu Koła Łowieckiego za rok 2016/2017

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarzadu oraz  sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za rok 2016/2017

Projekt uchwały nr 2

w sprawie planu działalności i budżetu Koła Łowieckiego na rok łowiecki 2017/2018

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu zatwierdza roczny budżet Koła na rok łowiecki 2017/2018

1. Preliminarz budżetowy po stronie dochodów: 98 100 zł

2. Preliminarz budżetowy po stronie wydatków: 98 100  zł

Przewidywany w roku 2017/2018 wynik finansowy: 0 zł

Projekt uchwały nr 3

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Koła Łowieckiego:

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej Koła postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu Koła następującym osobom:

Prezesowi Koła – Michałowi Jakubowskiemu

Łowczemu Koła – Edwardowi Żabie

Podłowczemu Koła – Dariuszowi Szczepańskiemu

Skarbnikowi Koła – Januszowi Oźmińskiemu

Projekt uchwały nr 4

w  sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2016

/2017

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2016/2017

Projekt uchwały nr 5

w sprawie wyboru członka zarządu sekretarza.

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę o wyborze członka zarządu –sekretarza kol. ………

Projekt uchwały nr 6

w sprawie wprowadzenia Elektronicznej Książki Ewidencji Polowania oraz modułów do zarządzania kołem .

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę o upoważnieniu zarządu do wprowadzenia /przetestowania (obwód 277)

Komunikat 08.03.2017

Zarząd Koła  informuje że coroczne przystrzelanie broni kulowej odbędzie się  na strzelnicy  ZO PZŁ Wrocław ul.Wodzisławskiej 10 b.

Termin -11.05.2017  od godz 9.00  do 14.00   jest to dzień roboczy (czwartek)

2 naszych  instruktorów jest odpowiedzialnych za przystrzelanie broni

Zbigniew Halski

Kamil Afanasjew

Darz Bór

Zarząd

Wrocław 22.02.2017


 

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy że do Krainy Wiecznych Łowów

odszedł nasz Kolega Krzysztof Małecki


Długoletni,zasłużony członek naszego koła,przyjaciel i niezapomniany towarzysz lowów.

„Krzysztof- Niech Ci Knieja Wiecznie Szumi a pamięć o tobie pozostanie wśród nas”

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w dniu 28.02.17(wtorek) o godz 10.40

Prosimy kolegów i koleżankę o przybycie na uroczystość w mundurze myśliwskim

Zarząd Koła

Michał Jakubowski

Komunikat 12.01.2017r.

Zarząd Koła informuje ze w dniu 27.01.17  (piątek) godz 11.00 w siedzibie ZO PZŁ Wrocław odbędzie się Ocena Prawidłowości Odstrzału  Rogaczy  z minionego sezonu 2016 r.

Termin działania Komisji Ponownej Oceny (w razie przyznania punktów Czerwonych )

9.02.17 w godz 14.00-15.30

Termin wyceny medalowej  rogaczy

10.02.17 (piątek) godz 10.00-14.00

W związku z tym Zarząd  prosi Kolegów o dostarczenie spreparowanych i opisanych  parostków wraz z żuchwą do dnia 22.01.2017 (niedziela)do naszej siedziby w Starym Zamku

Zarząd Koła

 

 

 

 

 

alt

 

 

Komunikat 11.12.16

Składka członkowska do PZŁ na rok 2017 wynosi:
Składka normalna -€“ 320 zł (plus ubezpieczenie myśliwego 37 zł) – razem 357 zł
Składka ulgowa -€“ 160 zł (plus ubezpieczenie myśliwego 37 zł) – razem 197 zł

Składka ulgowa przysługuje myśliwym uczącym się, którzy nie ukończyli 25. roku życia i przedłożyli do ZO aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz myśliwym, którzy w roku poprzedzającym (2016) ukończyli 70 lat.

Termin opłacenia składki: 31.12.2016r.

UWAGA!
Przypominamy, że zgodnie z § 181 pkt 3 Statutu PZŁ "Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony we właściwym zarządzie okręgowym."

Darz Bór

Zarząd Koła


Komunikat 29.11.16

Szanowni Zarząd Koła informuje o dodatkowym polowaniu zbiorowym

w dniu 3.12.16 (sobota) w obwodzie 258 -Świeradów Zdrój.

Zbiórka myśliwych  godz 6.30 na parkingu TEWA

Prosimy o zabranie stołków mysliwskich

Prowadzący polowanie kolega  podłowczy -Dariusz Szczepański

Darz Bór

Zarząd Koła

Komunikat 27.10.16

Szanowni Nemrodzi -przed Nami święto św. Huberta naszego patrona

Zarząd Koła informuje że Uroczyste polowanie  odbędzie się w dniu  5.11.16 (sobota)

Zbiórka myśliwych  –Stary Zamek godz.8.00.

Prowadzący polowanie Kolega Łowczy-Edward Żaba.

Przypominamy o wcześniejszym zgłoszeniu zapraszanych gości do prowadzącego polowanie.

Darz Bór

Zarząd

 

 

Komunikat 27.10.16

Szanowni Nemrodzi

Zarząd Koła informuje o organizowanych polowaniach zbiorowych w obwodzie 258 Świerdów Zdrój.

W związku z długim weekendem zaczynamy w piątek 11.11.2016 godz 10.00 od polowania szwedzkiego z cichym pędzeniem .

Zbiórka polana Izerska .

W dniu 12.11.2016 (sobota) mamy kolejne polowanie zbiorowe z psami na dziki i jelenie.

Zbiórka na parkingu  Tewa –godz 8.00

Prowadzący polowania  Kolega podłowczy-Dariusz Szczepański oraz jako skrzydłowy kolega Andrzej Męcina

Przypominamy o wcześniejszym zgłoszeniu zapraszanych gości do prowadzącego polowanie.

Wszystkie sprawy związane z pobytem w domkach myśliwskich proszę ustalać z gospodarzami

kolegami  Mieczysławem  Herdzikiem  i  Pawłem  Maziarzem

Zachęcamy  koleżeństwo do udziału w planowanych polowaniach

Darz Bór

Zarząd

 

 

Komunikat 16.08.16

Czas szybko mija –Koleżanko i Koledzy zaczynamy kolejny  sezon  polowania na jelenie byki.

Rozpoczęcie sezonu-wyjazd 19.08.16 (piątek)  (zgodnie z kalendarzem możemy polować  już od soboty 20.08.16)

Wyjazd rykowiskowy zaczynamy od  dnia 16.09.2016 (piątek)

W dniu 17.09.16 (sobota) planowane jest tradycyjne spotkanie Rykowiskowe Myśliwych i kolegów leśników.

Początek  naszego spotkania godz 12.00  - Domek na Polanie Izerskiej

Dla przypomnienia -Wszystkie sprawy organizacyjne  związane z pobytem proszę ustalać z gospodarzami domków

Pawłem Maziarzem i Mieczysławem Herdzikiem

Zarząd

Komunikat 16.08.16

W związku z wyjazdem zagranicznym i nieobecnością kolegi sekretarza Przemysława Cwynara, zgodnie ze Statutem PZŁ  Zarząd Koła podjął uchwałę o powołaniu na  funkcje sekretarza jako pełniącego obowiązki w zastępstwie  kolegę Olgierda Wiercimoka.

Koledze Olgierdowi  Gratulujemy i Życzymy owocnej pracy.

Zarząd

 

 

Wrocław 5.07.2016


Z wielkim żalem i smutkiem informujemy że do Krainy Wiecznych Łowów

odszedł nasz Kolega Feliks Korybski.


Wielki sercem i duchem, bardzo zaangażowany w życie Koła. Wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wspaniały człowiek którego radość życia udzielała się wszystkim którzy go znali. Zawsze wierzył w młodych ludzi i wspomagał ich w działaniach .

„Będzie Ciebie nam brakowało Felku- Niech Ci Knieja Wiecznie Szumi!”

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w dniu 14.07.16 (czwartek) o godz 12.00

Prosimy kolegów i koleżankę o przybycie na uroczystość w mundurze myśliwskim.

 

Zarząd Koła

Prezes Michał Jakubowski

 

 

 

 

Członkowie Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu

Zarząd Koła zwołuje zwyczajne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im.św.Huberta we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 14.05.2016 (sobota), o godz.13.00, w miejscowości Stary Zamek.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – Prezes

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – Prezes

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad

4. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej – Przewodniczący Obrad

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rokubiegły

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami – Przewodniczący Obrad

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu – Przewodniczący Obrad

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Obrad

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu –Przewodniczący Obrad

12. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny– Prezes / Skarbnik

13. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny – Przewodniczący Obrad

14. Omówienie projektów uchwał Zarządu Koła oraz głosowanie – Prezes

15. Wolne głosy – Przewodniczący Obrad

16. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia – Przewodniczący Obrad

17. Poczęstunek

Projekt uchwały nr 1

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu Koła Łowieckiego za rok 2015/2016:

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za rok 2015/2016.

Projekt uchwały nr 2

w sprawie planu działalności i budżetu Koła Łowieckiego na rok łowiecki 2016/2017:

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu zatwierdza roczny budżet Koła na rok łowiecki 2016/2017.

1. Preliminarz budżetowy po stronie dochodów: 104 200 zł

2. Preliminarz budżetowy po stronie wydatków:104 200 zł

Przewidywany w roku 2016/2017 wynik finansowy: 0 zł

 

Projekt uchwały nr 3

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Koła Łowieckiego:

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej Koła postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu Koła następującym osobom:

Prezesowi Koła – Michałowi Jakubowskiemu

Łowczemu Koła – Edwardowi Żabie

Podłowczemu Koła – Dariuszowi Szczepańskiemu

Sekretarzowi Koła – Przemysławowi Cwynarowi

Skarbnikowi Koła – Januszowi Oźmińskiemu

 

Projekt uchwały nr 4

w sprawie nadania godności Honorowego Członka Koła kol. Janowi Prystupie:

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu za wielkie zaangażowanie i nieoceniony wkład pracy w realizację celów Koła  nadaje koledze Janowi Prystupie  godność Honorowego Członka Koła im. św. Huberta we Wrocławiu.

 

 

Projekt uchwały nr 5

w sprawie opłat za wydanie zezwolenia na polowania indywidualne dla myśliwych spoza składu osobowego Koła Łowieckiego:

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę o wprowadzeniu opłat za wydanie zezwoleń na polowania indywidualne myśliwym spoza składu osobowego Koła Łowieckiego w wysokości 100 zł za miesiąc. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do zwalniania z tych opłat myśliwych, którzy są właścicielami gruntów rolnych na terenach obwodów łowieckich zarządzanych przez Koło oraz w sytuacjach szczególnych, wymagających wydania indywidualnego upoważnienia na wykonywanie polowania.

 

Projekt uchwały nr 6

w sprawie nadania odznaczeń łowieckich członkom Koła Łowieckiego:

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę o poparciu wniosków dla zasłużonych myśliwych – członków Koła w następującym składzie:

· kol. Ryszard Krzeczowski – Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

· kol. Dariusz Szczepański – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

· kol. Michał Jakubowski – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

· kol. Piotr Kołodziej – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

· kol. Janusz Oźmiński – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

 

Projekt uchwały nr 7

w sprawie opłaty rocznej pobieranej od Członków Koła Łowieckiego na zagospodarowanie Łowiska

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego im. św. Huberta we Wrocławiu podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty rocznej pobieranej od członków Koła Łowieckiego, która wynosić będzie 600 zł tytułem  zagospodarowania łowiska płatnej do dnia 31.03 danego  roku gospodarczego. Jednocześnie umożliwia się odpracowanie w/w kwoty wykonaniem prac na rzecz łowiska. Podstawą obliczenia powyższej kwoty będzie iloczyn  6 dniówek  po 5 godzin roboczych co daje 30 rbg ( przyjmuje się wartość roboczogodziny 20 zł), przepracowanych na rzecz zagospodarowania łowiska  w danym  roku gospodarczym . Z obowiązku wnoszenia opłaty na zagospodarowanie łowiska  zwolnieni są:

a. Członkowie Zarządu Koła ,przewodniczący KR, oraz księgowy  jeśli jest członkiem koła

b. Społeczni strażnicy łowieccy

c. Myśliwi którzy ukończyli  70 lat.

d. Myśliwi zwolnieni z tej  opłaty uchwałą Zarządu na indywidualny wniosek np. ze względów losowych, złej sytuacji materialnej.

e. Myśliwi  szacujących szkody łowieckie.

 

Komunikat 5.04.2016

Zarząd Koła  zawiadamia że dobiegł końca rok gospodarczy 2015/2016.

W związku z tym mamy nowe ksiązki pobytu w łowisku,prosimy również o zwrot do kol.Łowczego upoważnień do wykonywania polowania w minionym sezonie i pobranie nowych  druków .

W ciagu nastepnych 2 miesięcy kluczowa będzie ochrona zasiewów kukurydzy przed szkodami wyrządzanymi przez dziki.Zarząd Koła apeluje o sumienne podejście do tego tematu.Dyżury na zagrożonych terenach -po wczesśiejszym  telefonicznym uzgodnieniu z z kolegą Łowczym .

Ważne-karty ewidencji prac gospodarczych w łowisku proszę zdawać po zatwierdzeniu przez kol.Łowczego  ostateczny  termin do dnia  24.04.2016.

Darz Bór

Zarząd

 

Komunikat 14.03.2016

Zarząd Koła  informuje że coroczne przystrzelanie broni kulowej odbędzie się  na strzelnicy  ZO PZŁ Wrocław ul.Wodzisławskiej 10 b.

Termin -4.05.2016   od godz 9.00  do 14.00   jest to dzień roboczy (środa)

2 naszych  instruktorów jest odpowiedzialnych za przystrzelanie broni

Zbigniew Halski

Kamil Afanasjew

Darz Bór

Zarząd

Komunikat 18.02.2016

Zarząd Koła informuje ze w dniu 12.03.2016 odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału  Jeleni byków pozyskanych w sezonie 2015/2016  obwód 258  Zarząd Okręgowy Jelenia Góra.Prosimy o dostarczenie spreparowanych trofeów do Hubertówki w Starym Zamku do dnia 21.02.2016 r (niedziela)

Jednocześnie Zarząd Serdecznie zaprasza kolegów na zakończenie sezonu polowań zbiorowych  w dniu 21.02.2016 zbiórka  godz 9.00 Stary Zamek.Zapolujemy na bażanty i lisy.Prowadzący Polowanie Kolega Prezes.

Darz Bór

Zarząd

 

Komunikat 08.02.2016

Zarząd Kola informuje ze zostało zakończone zbieranie ankiet informacyjnych i zdjęć do nowej bazy oraz przyszłych nowych legitymacji członkowskich. Wszystkich członków którzy jeszcze nie dopełnili tej czynności  informujemy że w/w dokumenty należy składać już indywidualnie w sekretariacie Zarządu Okregowego PZŁ Wrocław na ul.Wodzisławskiej 10

Darz Bór

Zarząd

 

Koleżanki i Koledzy!

„W ostatnim czasie media bardzo często podejmują temat ustawy "Prawo Łowieckie", która powinna być jak najszybciej procedowana w Polskim Parlamencie, by zabezpieczyć przyszłość polskiej przyrody, polskiego łowiectwa, ale przede wszystkim by wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Niestety wiele grup interesu, postanowiło wzniecić w Polsce całą masę negatywnych emocji pokazując nieprawdziwy obraz polskiego łowiectwa. Wykorzystując pomówienia, oraz grę na ludzkich emocjach, starają się pokazać społeczeństwu negatywny obraz myśliwego.”

Nie możemy pozostać obojętni, dlatego zachęcamy wszystkich myśliwych oraz sympatyków łowiectwa do podpisania petycji w obronie polskiego łowiectwa, utworzonej przez Magazyn Łowiecki Darz Bór.

Działajmy wspólnie i pokażmy siłę polskich myśliwych.

Petycja jest dostępna do 31 stycznia 2016 r., po tej dacie zostanie wydrukowana i przesłana do Pani Premier oraz Posłów RP.


http://www.petycjeonline.com/myliwy_to_nie_morderca_przyrody_to_nie_szkodnik

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

 

Komunikat 31.12.15

Koledzy Zarząd Koła informuje że w dniu 7.02.16  (niedziela )odbędzie się w ZO PZŁ Wrocław  Ocena prawidłowości odstrzału saren-Rogaczy W związku z tym Zarząd Koła prosi wszystkich mysliwych którzy pozyskali rogacze o dostarczenie prawidłowo spreparowanego i opisanego trofeum do siedziby w Starym Zamku do dnia 17.01.2016 gdzie zostanie ono wpisane do zestawienia  z pozyskania 2015/2016 i przygotowane do oceny.

Inne ważne daty:Komisja odwoławcza dla saren rogaczy-26.02.16(piątek) w godz 14.30-16.00

Termin Oceny Prawidłowości Odstrzału dla Jeleni i Danieli Byków-19-20.03.2016 szczegóły zostaną podane po koniec stycznia

Termin wyceny medalowej -samce zwierzyny płowej -24.03.16(czwartek) w godz.10.00-14.00

Termin wyceny medalowej czaszek drapieżników i oręży dzików -31.03.16(piątek) w godz.11.00-14.00

Darz Bór

Zarząd

 

Komunikat 19.10.15

Koledzy Zarząd Koła informuje że w dniu 25.10.15  (niedziela)odbędzie się dodatkowe  polowanie zbiorowe.Będziemy polować na kaczki (zalew Jordanowski). Zbiórka Stary Zamek godz 8.00  Prowadzący Kolega Łowczy Edward Żaba.

Przypominamy  również że uroczyste polowanie Hubertowskie odbędzie się w dniu 8.11.15 (niedziela)

Darz Bór

Zarząd

Komunikat 10.08.15

Koledzy najbardziej wyczekiwany czas w naszym mysliwski kalendarzu juz blisko.Sezon na jelenia byka zaczynamy za 2 tygodnie i przez kolejne miesiące będziemy polować w naszym górskim obwodzie.

Aby wszyskie poczynania były jasne i czytelne a za razem jak najmniej skomplikowane  informujemy że sprawy związane z pobytem myśliwych w naszych domkach myśliwskich  prosimy  zgłaszać do  osób odpowiedzialnych- które zostały wyznaczone przez Zarząd :

Górny Domek-Kolega Paweł Maziarz

Dolny Domek-Kolega Mieczysław Herdzik.

Darz Bór

Zarząd

Komunikat 01.08.15

Zarząd Koła  informuje  że od dnia 1.08.2015  podczas dokonywania wpisów w książce ewidencji polowań indywidualnych  należy podawać zawsze  rejon polowania a w przypadku polowania  stacjonarnego  dodatkowo  numer urządzenia łowieckiego w danym rejonie.(zgodnie z mapą obwodów łowieckich) Chodzi o precyzyjne określenie miejsca polowania i przestrzeganie dobrych zasad mysliwskich.

Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa podczas polowań indywidualnych i unikanie sytuacji konfliktowych.

Darz Bór

Zarząd

Komunikat 16.07.15

Zarząd Koła przypomina o wpłacie składki na rzecz  Koła w wysokości 300 zł.

Termin płatności  składki do końca sierpnia 2015r.

Płatności można dokonać bezpośrednio u Skarbnika lub  przelewem na Nasze konto Bankowe oczywiście podając nazwisko i w tytule przelewu "składka koła "

Darz Bór

Zarząd

Komunikat

https://plus.google.com/photos/101935893087150325512/albums/6163479891879664481?sort=1

link do zdjęć z uroczystości 70 lecia

kolejne zdjęcia wkrótce!

 

 

 

W lipcu polujemy na:
Sarny:
kozły
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Przez cały rok wolno polować na:

 • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
 • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
 • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.


Źródło: http://www.pzlow.pl